9134

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
אבו בסמה

11353
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
  • אתר הוועדה לתכנון ובניה אבו בסמה

    האתר מאפשר הצגת ואיחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות, בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.  

IMG-20180125-WA0020.jpg

יו"ר הוועדה, מר רחמים יונה, חותם על היתר בניה למתקן פוטו-וולטאי, בישוב תראבין.

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.