דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2022

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2022

תכניות, תשריטים וישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

תכניות, תשריטים וישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

תכניות, תשריטים וישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2019

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2019

תכניות, תשריטים וישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2018

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2018

תכניות, תשריטים וישיבות