הודעות הוועדה

שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה 

 

מכרז פומבי - מס' 05/2022 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

שאלון - מכרז פומבי - מס' 04/2022 - לתפקיד יועץ משפטי לוועדה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 04/2022 - לתפקיד יועץ משפטי לוועדה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 03/2022 - הודעה על הארכת מועד להגשת מועמדות לתפקיד מהנדס הוועדה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 03/2022 - לתפקיד מהנדס הוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 02/2022 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

 

מכרז פומבי - מס' 01/2022 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 05/2021 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

הזמנה מס' 04/2021 -  הנהלת חשבונות

מכרז פומבי - מס' 02/2021 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה - הארכה 30/06/2021

מכרז פומבי - מס' 02/2021 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

הודעת הבהרה מכרז ליסינג - מכרז 03/2021

מכרז פומבי 03/2021 - חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

מכרז פנימי - מס' 02/2021 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית אבו בסמה

מכרז פומבי מספר 01/2021 לתפקיד מנהל/ת יחידת פיקוח על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה אבו בסמה - הארכה 28/02/2021

מכרז פומבי מספר 01/2021 לתפקיד מנהל/ת יחידת פיקוח על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה אבו בסמה

הזמנה מס' 02/2019 - אספקת שירותי גזברות

מכרז פומבי - מס' 01/2019 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

 

מכרז פומבי - מס' 07/2018 - לתפקיד בודק/ת תוכניות בוועדה המרחבית אבו בסמה

מכרז פומבי - אספקת שירותי יעוץ תכנוני וסטטוטורי

מכרז פומבי - מס' 05/2018 - לתפקיד מפקח/ת על הבנייה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה 

מכרז פומבי - מס' 04/2018 - לתפקיד מהנדס הוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

 

מכרז פומבי - מס' 03/2018 - לתפקיד מפקח/ת על הבניה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 02/2018 - לתפקיד בודק/ת תוכניות בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

מכרז פומבי - מס' 01/2018 - לתפקיד מהנדס/ת הוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

 

מכרז פומבי 10/2017 - חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

הליך מס' - 09/2017 - מכירת רכב

מכרז פומבי מס' 08/2017 לתפקיד בודק/ת תוכניות בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "אבו בסמה

מכרז פומבי מס' 07/2017 לתפקיד מזכיר/ה בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "אבו בסמה

מכרז פומבי 05/2017 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מכרז פומבי 05/2017 - למתן שירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות וחשבות שכר עבור הוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

מכרז פומבי 05/2017 - מסמך הבהרות מס' 1

מכרז פומבי 05/2017 - מסמך הבהרות מס' 2 מיום 06.08.2017

הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה אבו בסמה

מסמכי הצעת לתפקיד יועץ משפטי לוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה מסמכי הבהרות למכרז לתפקיד יועץ משפטי לוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה

מסמך הבהרות מס' 2 מתאריך 02/08/2017 למכרז לתפקיד יועץ משפטי

מכרז פומבי 02/2017 לתפקיד מידען תכנוני לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה אבו בסמה