עמוד זה מאפשר לאתר פרטי בקשות.


هذه الصفحة تعطي امكانية إيجاد تفاصيل الطلبات

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"


يجب اختيار طريقة البحث وإدخال المعطيات المطلوبة عند الانتهاء من ادخال المعطيات يجب الضغط على زر "بحث"

 • איתור בקשה כללי
  بحث عن طلب عام
 • איתור בקשה לפי כתובת
  بحث عن طلب حسب عنوان
 • איתור בקשה לפי מקרקעין
  بحث عن طلب حسب أراضي
 • איתור בקשה לפי פרטי מבקש
  البحث عن طلب حسب تفاصيل مقدم طلب
איתור בקשה כללי:

איתור בקשה כללי:

איתור בקשה לפי כתובת:

איתור בקשה לפי כתובת:

איתור בקשה לפי מקרקעין:

איתור בקשה לפי מקרקעין:

איתור בקשה לפי פרטי מבקש:

איתור בקשה לפי מספר ת.ז. או שם מבקש: